Category: پرسش و پاسخ

همجنسگرایان پیش از آشکارسازی چه احساسی دارند؟

comingoutما هنوز بر اين واقف نيستيم كه چه چيزي در انتخاب ِجنسي انسانها تاثير ميگذارد. هويت جنسي (يقين و فهم پسر و يا دختر بودن) و اينكه نقش زن و مرد در جامعه چيست در انسانها تا 3 سالگي شكل گرفته است. ماني و ارهارت (Money and Erhardt) معتقدند كه هدف انتخاب جنسي ما (اينكه ما تمايل جنسي به پسران داريم يا دختران) يكي از مهمترين بخش هويت جنسي ماست. آنها بر اين گمانند كه دوجنسگرايي، دگرجنسگرايي و همجنسگرايي به طور عمده در اوايل دوران كودكي شكل مي گيرد. در عرض اين سالهاي اوليه است كه كودك با ارزشهاي خانواده و جامعه آشنا شده و اين قواعد بر ساختار دروني كودك تاثير ميگذارد.  مثلا از اين طريق اكثر كودكان مي آموزند كه همجنسگرايي غلط است و همه بايد ازدواج كنند. به همين دليل زماني كه اين كودك بخواهد برخلاف انتظارات اجتماعي عملكند و از اين ضوابط اخلاقي فاصله بگيرد بحران بزرگي براي او، خانواده و جامعه به وجود خواهد آمد. Continue Reading

فرزندان ما 2

پرسش و پاسخی برای والدینِ جوانان و بزرگ‌سالانِ گی، لزبین، بای‌سکسوئل و ترنس سکسوئال

ترجمه : وارتان پاکباز

چرا فرزندم گی است؟

«شبی که دخترم به من گفت هم‌جنس‌گرا است، ساعت‌ها اینترنت را زیر و رو کردم. باید می‌فهمیدم، چه اشتباهی کرده‌ام که او چنین شده، ولی در میانه‌ی تحقیق و گریه و اندوه بسیار، دریافتم، که من هیچ اشتباهی نکرده‌ام. این، تنها بخشی از هویت اوست.

مادر یک دخترِ هم‌جنس‌گرا

 راه‌های بسیاری برای پاسخ دادن به این پرسش وجود دارد:

شما «مقصّر» نیستید.

Continue Reading

فرزندان ما 1

پرسش و پاسخی برای والدینِ جوانان و بزرگ‌سالانِ گی، لزبین، بای‌سکسوئل و ترنس سکسوئال

ترجمه : وارتان پاکباز

مهم نیست چه نسبتی با تو دارم، فرزندت هستم یا یک عضو خانواده، یا شاید یک دوست، دور و نزدیکش هم مهم نیست، بی هیچ پیش‌وند و پسوندی، نفس این‌که انسانی و تو را می‌شناسم و با تو پیوندی دارم کافی است تا هر روز بتوانم به تو بگویم دوستت دارم.

فرزندت هستم یا یک عضو خانواده، یا شاید یک دوست، فکر نکنم دور و نزدیکش مهم باشد، این‌که LGBT باشم چه‌طور؟

جوابت هر‌چه باشده، امیدوارم خواندن این جزوه به تو کمک کند که من را بهتر درک کنی.

Continue Reading

آیا همجنسگرایان می توانند دگرجنسگرا شوند اگر حقیقتاً اراده کنند؟

convert

همانطور که دگرجنسگرایان نمی توانند با زور و قرص و دارو و دعا و ازدواج با همجنس به همجنسگرا تبدیل شوند، همجنسگرایان نیز نمی توانند با این روش ها دگرجنس گرا شوند. البتهخانواده های ایرانی بعضاً فرزندان خود را علیرغم میل شان به ازدواج با جنس مخالفشان مجبور می کنند که متعاقب آن خانواده ای که حاصل می شود خانواده ای متزلزل است که در آن عشق و احساس کم رنگ است و در واقع تک تک افراد خانواده؛ از خود شخص همجنسگرا گرفته تا همسر دگرجنسگرایش تا فرزندان قربانیان این زورچپانی می شوند که خود نشأت گرفته از باورها و سنت های غلط جاری در اجتماع است.

بیایید فرزندانمان را قربانی اشتباهات و تفمرات غلط جامعه نکنیم و آنها را همانطور که هستند دوست داشته باشیم.

آیا همجنسباز به همان معنای همجنسگراست؟

چرا گی ها و لزبییَن ها به واژه ی همجنسباز واکنش نشان می دهند؟ 

یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه ی گفت و گو در این باره مطرح است و برای افراد و به خصوص همجنسگرایان اهمیت ویژه ای دارد شناخت این دو واژه همجنسگرایی و همجنسبازی است. در تفکر عموم هم، این دو واژه جایگاه ویژه ای دارند و در نتیجه تا زمانی که کل جامعه، چه همجنسگرایان و چه دگرجنسگرایان و حتی دوجنسگرایان، از معنای دقیق این دو واژه و در نتیجه تعریف کلی آنها آگاه نشوند تقریبا تمام فعالیت هایی که در راستای احقاق حقوق جامعه همجنسگرا انجام میشود بی نتیجه خواهد ماند. چرا که مهمترین و اصلی ترین دلیل مخالفت جوامع مختلف با رابطه دو فرد همجنس (رابطه جنسی و جنسی همراه با عاطفه) دلایل مذهبی است که تقریبا در همه مذاهب همجنسبازی به شدت منع شده است که پس از شناخت و تمییز این دو میتوان راجع به این مورد هم بحث کرد. Continue Reading