Category: گزارش

مصاحبه حمید آرمیده با یک همجنسگرا درباره نقش خانواده های ایرانی در زندگی همجنسگرایان ایرانی

فرزند من در ترکیه

 my-childهمجنسگرایی در ترکیه غیرقانونی نیست با اینحال در جامعه عمدتا مسلمان نشین ترکیه مقوله همجنسگرایی هنوز کاملا پذیرفته نشده است. خشونت علیه همجنسگرایان بویژه از سوی اعضای و خانواده و بستگان اغلب به چشم می خورد. “فرزند من” نام یک فیلم مستند ترک است که یک گروه پدران و مادران حامی همجنسگرایان با هدف تغییر رویکرد نسبت به همجنسگرایی در ترکیه تهیه شده است. دوریان جونز گزارشی درباره فیلم فرزند من تهیه کرده است. به برگردان فارسی این گزارش توجه کنید…

جمعیت قابل ملاحظه ای برای دیدن فیلم “فرزند من” در نخستین شب نمایشش در استانبول حاضر شدند. داستان فیلم درباره لیستاگ، یک گروه پدران و مادران حامی همجنسگرایان و فرزندانشان است. فیلمی که در آن سعی شده به پدران و مادران در برخورد با جنسیت فرزندانشان و درک تمایلات جنسی آنها و نیز چالش های موجود در جامعه متعصب ترکیه کمک شود.

Continue Reading

هر کسی قصه ی سیامک را فقط به یک نفر بگوید

292667_10150876446717740_827715069_n

یادتان هست محمود احمدی نژاد، در دانشگاه کلمبیا گفته بود “ما در ایران همجنس گرا نداریم”؟
سیامک قادری خبرنگار خبرگزاری ایرنا بود آن زمان یعنی خبرگزاریِ تحتِ نظارت دولت احمدی نژاد اما می دانید چه کرد؟ به «به به» و «چه چه» و ستایش رییس بر نیامد چون دروغ را دوست نداشت، خبرنگار باقی ماند و رفت با شماری از همجنس گرایان ایران مصاحبه کرد. به همین سادگی وظیفه حرفه ای اش را انجام داد. ادعایی هم نداشت فقط اطلاع رسانی کرد. سیامک بعدها که نحوه اداره خبرگزاری ایرنا را نپسندید، به دنبالِ حوادث بعد از انتخابات در وبلاگی به نام “ایرنای ما” گزارش هایی می نوشت از حقیقت هایی که در ایرنای دولت سانسور می شدند. سیامک قادری، این روزها به چهار سال زندان، جریمه نقدی و ۶۰ ضربه شلاق محکوم است. سیامک را معمولا خیلی ها نمی نشناسند یا قصه ی رنج اش را نشنیده اند اما هر کسی که از نزدیک او را می شناسد می داند که آرام است و این روزها هم به آرامی در اوین جوانی اش را پیر می کند Continue Reading