comingout

همجنسگرایان پیش از آشکارسازی چه احس...

ما هنوز بر اين واقف نيستيم كه چه چيزي در انتخاب ِجنسي انسانها تاثير ميگذارد. هويت جنسي (يقين و فهم پسر و يا دختر بودن) و اينكه نقش زن و مرد در جامعه چ...

Dating

گروه پچ پچ – قرار ملاقات...

رادیو همجنسگرایان ایرانی (رها) – گروه پچ پچ: برنامه ی قرار ملاقات https://soundcloud.com/pflag-iran/gharar-e-molaghat...

http://www.ziryan.ir/images/NewsImages/2602.jpg

لعنت لعنت

عشقی که پشت یک تنظیف سفید گم شد و قاب عکسی که از تنهایی دق کرد و مُرد یا شرابی که من و گیلاس رو با هم خورد فریادهایی که باید استفراغ میشد هنرمندی ...

mardrisho

مرد ریشو

وقتی که هموفوبیا زیرزمین رو خورد مرد ریشو نشست خدا و دین رو خورد تمام زیرزمین بوی هموفوبیا گرفت دارم میمیرم تیرت به هدف بیا گرفت خجالت نکش به چشمه...

همجنسگرایان پیش از آشکارسازی چه احساسی دارند؟

comingoutما هنوز بر اين واقف نيستيم كه چه چيزي در انتخاب ِجنسي انسانها تاثير ميگذارد. هويت جنسي (يقين و فهم پسر و يا دختر بودن) و اينكه نقش زن و مرد در جامعه چيست در انسانها تا 3 سالگي شكل گرفته است. ماني و ارهارت (Money and Erhardt) معتقدند كه هدف انتخاب جنسي ما (اينكه ما تمايل جنسي به پسران داريم يا دختران) يكي از مهمترين بخش هويت جنسي ماست. آنها بر اين گمانند كه دوجنسگرايي، دگرجنسگرايي و همجنسگرايي به طور عمده در اوايل دوران كودكي شكل مي گيرد. در عرض اين سالهاي اوليه است كه كودك با ارزشهاي خانواده و جامعه آشنا شده و اين قواعد بر ساختار دروني كودك تاثير ميگذارد.  مثلا از اين طريق اكثر كودكان مي آموزند كه همجنسگرايي غلط است و همه بايد ازدواج كنند. به همين دليل زماني كه اين كودك بخواهد برخلاف انتظارات اجتماعي عملكند و از اين ضوابط اخلاقي فاصله بگيرد بحران بزرگي براي او، خانواده و جامعه به وجود خواهد آمد. Continue Reading

گروه پچ پچ – قرار ملاقات

رادیو همجنسگرایان ایرانی (رها) – گروه پچ پچ: برنامه ی قرار ملاقات

لعنت لعنت

http://www.ziryan.ir/images/NewsImages/2602.jpgعشقی که پشت یک تنظیف سفید گم شد
و قاب عکسی که از تنهایی دق کرد و مُرد
یا شرابی که من و گیلاس رو با هم خورد
فریادهایی که باید استفراغ میشد
هنرمندی که صورتمو دزدیدو روش نقاب زد
زنی زیبا و آراسته منتظر یک برخورد
زخم هایی که عفونت  کردن
و دردهایی که لابلای عادتِ زنونه گُم شد
شمع رو قایم کن
لعنت لعنت

اوجِ لذتِ هم آغوشی فقط ترس بود
ترسی که متوجه بود و حقیقت داشت
و منی که مفهومِ  یک فوبیا بودم
تو بندِ جسمی که برای من نبود
و رویایی که به اعتمادِ من خیانت کرد
و ساعتی از زندگی که نوشته نشد
به خاکی که مقدمه چینی احتیاج نداشت
بدنی بود که باید راجعبش تصمیم گرفته میشد
به خیال تو اینجا آخرِ خط بود
اما خیالی که باطل بود و اشتباه میکرد
شمع رو قایم کن
لعنت لعنت

سهم من فقط یه مشت شک بود
از سعی کردنِ من برای زنده موندن
زنده موندنی که احتیاجی به آلت مردونه ی تو نداشت
فوبیایی که به من هشدار میداد
و شمعی که از درد به ارگاسم رسید
و خورسیدی که بخاطر شمع منو دار زد
شمع رو قایم کن
لعنت لعنت

لاکِ زنونه ای که به هزارتا آلت مردونه شرف داشت
شمعی که اون وسط روی میز بود اما حقِ روشن شدن نداشت
هنرمندِ مستی که منو از جنس تو ساخت
و زنی که تو جسمِ من جا گرفت
مَثَلِ مردی بود که عقدهء تجاوز داشت
و من و تویی که به اندازهء یه بیضه ارزش نداشتیم
یا اون پسری که تو زیرزمین خودکشی کرد
لحظه‌ای که پسر هیچکس رو دید
اما هیچکس پســـــــــــــر رو ندید
فقط شلاق بود که لذت میبرد از تماس جنسی
شمع رو قایم کن
لعنت لعنت

شبی که از درد خونریزی داشتم
نشستم و نقاشی کشیدم
عکس دستی رو کشیدم
که به سمت من دراز کرده
اما اومدی و روش تف کردی
و نقاشی ترسید
من دوباره شروع کردم به کشیدن
اما اینبار نه دست
یـــــــک حـــــــــس
یـــــــک نیاز روحی

(نصیر)

مرد ریشو

وقتی که هموفوبیا زیرزمین رو خوردmardrisho
مرد ریشو نشست خدا و دین رو خورد

تمام زیرزمین بوی هموفوبیا گرفت
دارم میمیرم تیرت به هدف بیا گرفت

خجالت نکش به چشمهام زل بزن
شکنجه واسم عادیه شروع کن بزن

فقط بخاطر حسی که دارم بزن
Continue Reading

از فردا متنفرم اما

Tomorrow 3از فردا متنفرم اما به فردا فکر میکنم
دوشنبه شد
سه شنبه هم میشود
از فردا متنفرم
چون التماس دستهایت را میکنم
تو اما میگویی فردا
چقدر از فردا متنفرم
اما به فردا فکر میکنم
Continue Reading